Sistem yang dibangunkan oleh Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat
dengan kerjasama Unit Pengurusan Aset bagi memudahkan kakitangan
PSUKPs untuk tujuan permohonan stok secara atas talian di Pejabat Setiausaha
Kerajaan Negeri Perlis mengikut Pekeliling Perbendaharaan Malaysia
Am 6.1 Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPS).

Hubungi Kami Untuk Pertanyaan atau Cadangan


Unit Pengurusan Aset

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis

Kompleks Dewan Undangan Negeri
01000, Kangar, Perlis.

No Telefon / No. Fax : 04-9738800 / 04-9775863

Emel : esistor@perlis.gov.my

Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis

Tingkat 3, Blok B, Bangunan Dato' Mahmud Mat
01000, Kangar, Perlis.

No Telefon / No. Fax : 04-9731901 / 04-9778812

Emel : rnd@perlis.gov.my

Log Masuk Ke Sistem